Administrasjon

Årsmøtesaker 2020

Vedtekter Vedtekter 2016 Årsmøtet 2020 ble avholdt i Strømsfjerdingen kulturhus 13. mars. 2020 Årsmøteprotokoll    

Administrasjon

Styret i Drammen Historielag

Vi kan nåes på følgende plattformer. E-post: post@drammenhistorielag.no leder@drammenhistorielag.no Facebook:  Drammen Historielag FB

Administrasjon

Drammen Historielag

Org. nr 986903194

Drammen Historielag er en aktiv forening med ca 250 medlemmer.
Historielagets virksomhet ledes av et styre på fem og tre varamedlemmer, som velges på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Post adresse: Drammen Historielag, Postboks 691, 3003 Drammen.

Besøksadresse: Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Handlekurv

Facebook

X